Hvad er et registreret katteri?

Hvad er et registreret katteri?

Vi har valgt at beskrive dette, da vi indimellem møder katteinteresserede mennesker, som tror at Norske skovkatte uden stamtavle og fra et ikke registreret katteri er det samme som katte fra et registreret katteri.
Et registreret katteri er her i Danmark et katteri, der er medlem af en af de fire hovedklubber:
DARAK, JYRAK, KATTEKLUBBEN eller RACEKATTEN.

Et registreret katteri har et stamnavn, der er unikt i vores organisation. Alle nye katterier skal søge om et stamnavn, og forslagene bliver så checkede mod de allerede eksisterende stamnavne. Man kan ikke søge stamtavler uden at have et stamnavn og en kat uden en stamtavle er ikke en racekat og bør aldrig sælges som sådan. Den bør heller aldrig avles på, men skal som alle andre velholdte huskatte neutraliseres og så i øvrigt leve et godt liv som kastrat.

Kattepoter

FIFE organisation og funktion

Under afsnittet opdrættet beskriver vi, hvilke klubber vi er medlem af. Her er så en udybning af, hvad FIFE er og hvilken funktion FIFE har.

Vi sælger kun katte med stamtavle. Dette gælder også kælekatte. Organisationen Felis Danica er dem, der fører hovedstambogen over alle racekatte i Danmark. De fire hovedklubber er sluttet sammen i paraplyorganisationen Felis Danica, der er at betragte som katteverdenens parallel til Dansk Kennel Klub hos hundene. Felis Danica er så igen medlem af FIFe , der er den Europæiske organisation. Felis Danica er den stamtavleudstedende organisation i Danmark.

FIFE er så vores overordnede organisation. Det er den instans, i hvis regi vi afholder vores udstillinger, det er her at vores dommere uddannes det er vores samlende midtpunkt i racekatteavlen i Europa. Via diverse demokratiske processer besluttes det i FIFE, hvilke regler vi som opdrættere og udstillere skal følge.

Kattepoter

Back yard breeders hvorfor ikke?

Fordi det først og fremmest betyder, at man ikke kan gå tilbage og efterforske arvegange i ens kattes stamtavler. Der er ved køb af killing uden stamtavle ingen garanti for, at man får det man tror man får. Der er desuden ingen der kontrollerer en sådan avler. Hvis vi som opdrættere af Norske skovkatte skal få andre til at tage vores arbejde med katte alvorligt, ja så er vi nødt til at gøre tingene ordentligt. Derfor har vi valgt at få et stamnavn, at være medlem af Racekatten og derigennem være medlem af Felis Danica og FIFE og så selvfølgelig Norsk Skovkattering Danmark.

Det er vores ønske som seriøse opdrættere, at holdningen hos folk i almindelighed skal være, at katte skal behandles ordentligt og ikke bare er dyr som man kan få foræret uden at vide tilstrækkeligt om deres arvelige forhold.

Kattepoter

Webdesign by FruT - © 2006 - 2009